NÄRLIGGANDE INSPELNINGAR

I det här avsnittet kommer man att hitta en hel del av alla de inspelningar som gjorts av före detta Spotnicks-medlemmar, som soloartister eller i andra bandkonstellationer, samt några andra inspelningar med relationer till The Spotnicks.

Det finns säkert massor av samma slag och den här redovisningen är absolut inte fullständig på något sätt.

Kanske det mest intressanta är sidorna under menyn ”Grupper” med ’Viking Truckers’, PapaÓ med flera som består enbart av Spotnicksmedlemmar precis som ’A Tribute To The Spotnicks’ som uppstod i samband med att The Spotnicks gjorde sin avskedskonsert i mars 2019.
Dessutom finns ett eget avsnitt om produktionerna som gjordes av Tal & Ton Musikproduktion under 80- och 90-talen.


CLOSELY RELATED RECORDINGS

Here you will find some of all those recordings made by former Spotnicks members, as solo artists or within other band constellations, as well as some other recordings related to The Spotnicks.

There are certainly lots of more of the same kind and this presentation is by no means complete.

Perhaps the most interesting are the pages under the ”Groups” menu such as ’Viking Truckers’, ’PapaÓ’ and more which only consists of Spotnicks members just like ’A Tribute To The Spotnicks’ which was formed in conjunction with The Spotnicks’ farewell concert in March 2019.
In addition, there is a separate section about the productions made by Tal & Ton Musikproduktion during the 80’s and 90’s.